onderzoek

 & rapportage

Recherchediensten

Particulieren en bedrijven kunnen een rechercheur inschakelen voor onderzoek en onderbouwing bij ondermeer fraudezaken, chantage, afpersing, antecedenten, ziekteverzuim, diefstal en stalking. JMB beveiliging is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend recherchebureau (POB 1477) en biedt professionele onderzoeken en rapporten voor eventuele gerechtelijke procedures.

 

 

Intake, uitvoering, oplevering

Tijdens het vrijblijvende intakegesprek zal de rechercheur de mogelijkheden voor een eventueel onderzoek met u bespreken. U kunt vervolgens overwegen of het zinvol is om onderzoek te doen en of het te rechtvaardigen valt. Vertrouwelijke documenten, gesprekken en overige zaken worden strikt geheim en met grote zorgvuldigheid behandeld en opgeslagen. JMB beveiliging staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens en voert de richtlijnen omtrent opslag en verwerking van persoonsgegevens strikt uit.

 

Indien u opdracht geeft voor onderzoek dan zal dit volgens een heldere opdrachtformulering van start gaan. Afhankelijk van de afspraken wordt u frequent geïnformeerd over de voortgang en zullen er tussentijdse rapporten worden uitgewisseld. Het onderzoek eindigt als de opdracht conform de opdrachtformulering is afgerond. De rechercheur zal het project met een eindrapport opleveren en zal de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen met u bespreken. Deze rapporten zijn voor u bruikbaar in eventuele gerechtelijke procedures.

 

 

Bekijk ook:

 

T +31(0)88 1991 100

E info@jmbgroep.nl

 

#

Antecedenten, Feitenonderzoek, Ziekteverzuim, Fraude, Chantage, Afpersing, Diefstal, Observatie

 

 

...ALS HET VEILIG MOET ZIJN

 

Hoofdkantoor

De Huchtstraat 19

1327 EB Almere

Algemeen

+31 (0)88 1991 100

Alarmnummer

+31 (0)88 1991 112

onderzoek

 & rapportage

Recherchediensten

Particulieren en bedrijven kunnen een rechercheur inschakelen voor onderzoek en onderbouwing bij ondermeer fraudezaken, chantage, afpersing, antecedenten, ziekteverzuim, diefstal en stalking. JMB beveiliging is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend recherchebureau (POB 1477) en biedt professionele onderzoeken en rapporten voor eventuele gerechtelijke procedures.

 

 

Intake, uitvoering, oplevering

Tijdens het vrijblijvende intakegesprek zal de rechercheur de mogelijkheden voor een eventueel onderzoek met u bespreken. U kunt vervolgens overwegen of het zinvol is om onderzoek te doen en of het te rechtvaardigen valt. Vertrouwelijke documenten, gesprekken en overige zaken worden strikt geheim en met grote zorgvuldigheid behandeld en opgeslagen. JMB beveiliging staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens en voert de richtlijnen omtrent opslag en verwerking van persoonsgegevens strikt uit.

 

Indien u opdracht geeft voor onderzoek dan zal dit volgens een heldere opdrachtformulering van start gaan. Afhankelijk van de afspraken wordt u frequent geïnformeerd over de voortgang en zullen er tussentijdse rapporten worden uitgewisseld. Het onderzoek eindigt als de opdracht conform de opdrachtformulering is afgerond. De rechercheur zal het project met een eindrapport opleveren en zal de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen met u bespreken. Deze rapporten zijn voor u bruikbaar in eventuele gerechtelijke procedures.

 

 

Bekijk ook:

 

T +31(0)88 1991 100

E info@jmbgroep.nl

 

#

Antecedenten, Feitenonderzoek, Ziekteverzuim, Fraude, Chantage, Afpersing, Diefstal, Observatie