MVO

People, planet en profit

In ons bedrijfsvoering maken wij bewuste keuzes op het gebied van People, Planet en Profit.

Sociaal ondernemen

Ons doel is om minimaal 40% van onze personeelssterkte te laten instromen via opleidingstrajecten of uitkeringsinstanties. We investeren dus continu in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We proberen hier op een dusdanige duurzame manier invulling aan te geven zodat kandidaten volwaardig en met toegevoegde waarde participeren binnen ons bedrijf.

Waardering

Oprechte waardering maakt onlosmakelijk onderdeel uit van onze bedrijfscultuur. In onze ogen is dit een cruciaal ingrediënt voor de gezondheid van onze medewerkers en het succes van ons bedrijf. Waardering begint uiteraard met keurige arbeidsvoorwaarden maar daarnaast weegt het sociale aspect wellicht nog wel zwaarder mee. Bij JMB Groep verwachten wij van iedereen om ook oog voor elkaar te hebben en te luisteren naar het verhaal van de ander. We hebben omgangsvormen vastgelegd in een gedragscode, en handelen daar ook naar.

Maatschappelijke waarde

We hebben oog voor onze omgeving en staan middenin de (Almeerse) samenleving. Iets voor een ander doen, dat vinden we belangrijk. Dat doen wij door onze expertise kosteloos aan te bieden aan organisaties en instellingen waar extra hulp welkom is.

Leefbaarheid

We staan voor verstandig en milieubewust ondernemen. We spannen ons in om steeds milieuvriendelijkere oplossingen te vinden en vragen dit ook van onze partners. In ons inkoopbeleid zoeken wij dan ook naar een gezonde balans m.b.t. de investering, het rendement en de impact.

Betrokken, eerlijk en duurzaam. Daar staan wij voor!

Betrokken, eerlijk en duurzaam. Daar staan wij voor!