Kernwaarden

De pijlers onder onze manier van werken

Passie

De basis van ons werk en de kwaliteit die we nastreven begint met passie en toewijding voor ons specialisme. Het is de voorwaarde om tijdens ons werk te stralen en voor onze klanten die stap extra te doen.

Vertrouwen

Wederzijds vertrouwen is de basis voor de duurzame relaties met onze klanten. Zij kunnen erop vertrouwen dat afspraken worden nagekomen, de zaken goed geregeld zijn, er eerlijke adviezen worden gegeven en dat er verantwoordelijkheid wordt genomen, ook bij lastige uitdagingen.

Persoonlijk

De rode draad door onze organisatie is onze open en persoonlijke werkwijze. Wij staan voor persoonlijk contact door vaste aanspreekpunten en gezichten.

Sociaal

Wij vinden het belangrijk om zorg te dragen voor onze omgeving en de samenleving waar wij voor werken. Dat is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van ons bedrijf. Zo participeren wij in sociaal duurzame projecten, reserveren wij vacatures voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en compenseren wij onze CO2-uitstoot door bomen te planten via de stichting Trees for All.

Betrokken, eerlijk en duurzaam. Daar staan wij voor!

Betrokken, eerlijk en duurzaam. Daar staan wij voor!