Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, foto’s, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van JMB Groep B.V. of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JMB Groep B.V.

De informatie van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan JMB Groep B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.