Certificering

Borging van kwaliteit

ISO 9001:2015

Het kwaliteitsmanagementsysteem van JMB Groep en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. De evaluatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens het certificeringsreglement van TÜV Nederland.

Registratienummer: 28863-1.1
Geldigheid: tot 17-01-2023

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus hebben een vergunning nodig en alle medewerkers moeten worden gescreend. De vergunning voor deze organisaties wordt namens de minister van Justitie en Veiligheid verleend door de dienst Justis. JMB Groep beschikt over de volgende vergunningen:

Particuliere beveiligingsorganisatie, ND 3694
Particulier recherchebureau, POB 1488

Erkend Leerbedrijf

Voor de MBO-opleiding Beveiliger 2 (crebo 25407) zijn wij een erkend leerbedrijf. Onze praktijkopleiders begeleiden studenten tijdens hun beroepspraktijkvorming richting hun praktijkexamen. Wij zorgen voor een veilige leeromgeving waarin studenten zoveel mogelijk praktijksituaties meemaken en het beveiligingsvak goed aangeleerd krijgen.

Ons registratienummer is 100110877.

Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven

JMB Groep voldoet aan de VEB kwaliteitsregeling voor Particuliere Beveiligingsbedrijven (nr. 18602) en werkt overeenkomstig de wettelijke eisen zoals die gesteld zijn in de WPBR. Deze kwaliteitsregeling is een initiatief van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven. De VEB Erkenning staat voor een kwaliteitssysteem dat er specifiek op gericht is om de kwaliteit van de dienstverlening te meten en te borgen. Deze erkenning geeft opdrachtgevers het vertrouwen dat zij samenwerken met een kwalitatief hoogwaardige leverancier van beveiligingsdiensten. Jaarlijks vindt er een audit plaats om de VEB Erkenning te behouden.

Ons lidmaatschapsnummer is 18602.

Certificaat naleving CAO Particuliere Beveiliging

MVO Nederland

Om verder te kunnen groeien in onze MVO-ambities zijn bij partner van MVO Nederland. Samen met andere bedrijven werken wij samen aan een duurzamer bedrijfsleven op het gebied van energiebesparing, hergebruik van grondstoffen en de inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen tevens het manifest ‘Be the Change‘ waarmee wij streven naar een goede balans tussen people, planet en profit in al onze bedrijfsbeslissingen.

Betrokken, eerlijk en duurzaam. Daar staan wij voor!

Betrokken, eerlijk en duurzaam. Daar staan wij voor!